TEXTOS LEGAIS

 

A - CONDICIÓNS XERAIS DE VENDA

 

A1.- Pedidos

O cliente pode facer pedidos a través da tenda en liña do portal http://www.raposocarnicos.com. Para realizar os seus pedidos, os clientes pódense rexistrar a través do recheo dun formulario cos seus datos persoais. Con todo, ese rexistro non é necesario para facer un pedido.

Unha vez que a solicitude está feita, o cliente recibirá un correo electrónico de confirmación da mesma ao enderezo indicado.

 

A2.- Prezo

Os prezos de venda indicados na web mencionada exprésanse euros e inclúen o Imposto sobre valor engadido (IVE) e todos os impostos aplicables en España.

O prezo de venda dos produtos será publicado na web no momento da colocación da orde.

 

A3.- Forma de pago dos produtos

 

O cliente pode optar por facer o pago dos produtos adquiridos do seguinte xeito:

 

1- Por tarxetas de crédito ou débito aceptadas pola pasarela de pagamento dispoñibles na tenda online.

2- Por transferencia bancaria indicando o número de pedido á conta ES45 2080 0016 1430 0003 2302

A modalidade de contra reembolso non está soportado.

 

A4.- Privacidade

 

O cliente ten dereito á confidencialidade e seguridade dos datos persoais facilitados a Raposo, S.C., segundo o disposto na lexislación vixente sobre protección de datos.

O cliente é responsable de proporcionar os datos correctamente e mantelos actualizados en todo momento.

Aos efectos do disposto na Lei 15/1999 de 13 de decembro sobre a protección de datos persoais, Raposo, S.C. informa ao cliente sobre a existencia dun ficheiro de datos persoais creados cos datos obtidos a partir da tenda en liña, do cal é responsable.

O cliente acepta a inclusión dos datos facilitados, así como as derivadas da entrega de produtos no ficheiro de datos persoais automatizados, e expresamente autoriza a transferencia ou comunicación a empresas asociadas, a fin de que estas empresas poidan tratar os seus datos persoais con fins comerciais.

O cliente pode exercer os dereitos recoñecidos pola Lei 15/1999, de 13 de decembro, e en particular os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos. Tales dereitos pódense exercitar mediante solicitude escrita ao seguinte enderezo:

Lg. Boudañeira, 2 - Olveira

15151 - Dumbría (A Coruña)

Tel. 34 981 74 16 00

 

 

A5.- Comunicacións

 

A efectos destas Condicións Xerais, é designada como a dirección da empresa

 

Raposo, S.C.

LG. Boudañeira - Olveira, 2

15151 Dumbría - A Coruña

 

J70157409

Tel. 34 981 74 16 00

 

B - TRANSPORTE

 

As ordes son enviadas polas empresas de transporte organizados por Raposo, S.C. Os gastos de envío poden variar en función da área de entrega e pode ser GRATUÍTO para pedidos superiores as cantidades publicadas. Este custo será representada en todos os momentos na cesta da compra.

 

Os produtos son entregados no prazo de 2 días hábiles despois do recibimento da confirmación do pago e preparación do pedido (non contabilizados a estes efectos sábados, domingos e festivos) e para ordes recibidas antes do xoves (unha vez pasado este prazo, as ordes son recibidas, pero non sairán ata o próximo luns para  a garantía da calidade dos produtos). Ademais, os prazos de entrega están suxeitas á dispoñibilidade do produto.

 

Se no momento da entrega non están presentes na dirección indicada, a transportadora vai deixar un aviso e porase en contacto para fornecer a entrega.

Se no momento da entrega é visible e evidente, sen ter que manipular o envasado de envío ou o  propio produto, que un produto ten defectos causados ​​por danos do transporte ou se aprecia, do mesmo xeito, un erro na mercadoría recibida, o cliente debe indicalo na nota de entrega e informar a Raposo, S.C. (por correo electrónico dirixido a: info@raposocarnicos.com) durante a recepción da orde de 72 horas, a fin de fomentar a devolución do produto afectado e substituílo por un novo ou o reembolso do prezo pagado por él.

 

C – RETORNO E CANCELACIÓN

 

O cliente acepta as características dos produtos por orde e baixo ningunha circunstancia se aceptan devolucións da mercancía, excepto para recepcións en mal estado. Neste caso, o procedemento é establecido no parágrafo anterior. Ademais, non se aceptan reclamacións despois da data de entrega de produto.